Prezime, očevo ime, ime ĐUSTI PETRA IVAN
Godina rođenja 30898
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 80849
Datum puštanja 30153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 34 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna