Prezime, očevo ime, ime DŽABIR HALILA FUAN
Godina rođenja 160227
Narodnost Albanac
Opština GOSTIVAR
Srez TETOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 200250
Datum puštanja 170352
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna