Prezime, očevo ime, ime DŽAIRI MEHMEDA FETA
Godina rođenja 22
Narodnost Albanac
Opština GOSTIVAR
Srez TETOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 161149
Datum puštanja 120552
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna