Prezime, očevo ime, ime DŽABIRSKI GAVRILA ĐOKO
Godina rođenja 80821
Narodnost Makedonac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 210553
Datum puštanja 80855
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna