Prezime, očevo ime, ime DŽABIRSKI GAVRILA KIRO
Godina rođenja 150217
Narodnost Makedonac
Opština BEROVO
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 50658
Datum puštanja 758
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne (mesec)
Vrsta kazne Posebna ustanova