Prezime, očevo ime, ime DŽAFEROVSKI MILANA GLIGOR
Godina rođenja 260222
Narodnost Makedonac
Opština BEROVO
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 241151
Datum puštanja 241155
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna