Prezime, očevo ime, ime DŽAFEROVIĆ MULAREMA IBRAHIM
Godina rođenja 80418
Narodnost Srbin
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 150849
Datum puštanja 310552
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna