Prezime, očevo ime, ime DŽAJKOVSKI JOSIPA GEORGIJE
Godina rođenja 140135
Narodnost Makedonac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 55
Datum puštanja 58
Organ
Predat
Visina kazne 30 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna