Prezime, očevo ime, ime DŽAMDŽOZOV ILIJA VANČA
Godina rođenja 20
Narodnost Makedonac
Opština ŠTIP
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 190349
Datum puštanja 11049
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 6 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna