Prezime, očevo ime, ime DŽANANOVIĆ SALJKO IBRAHIM
Godina rođenja 29
Narodnost Hrvat
Opština ZENICA
Srez ZENICA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 140349
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna