Prezime, očevo ime, ime DŽANIĆ DERVIŠ MUHAREM
Godina rođenja 21
Narodnost Hrvat
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 120949
Datum puštanja 170351
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna