Prezime, očevo ime, ime DŽELADINOVIĆ AZEMA KERIM
Godina rođenja 240613
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 210749
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna