Prezime, očevo ime, ime DŽIVDŽARAVSKI TAŠKA BORKO
Godina rođenja 200820
Narodnost Makedonac
Opština KIČEVO
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 221049
Datum puštanja 310552
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 30 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna