Prezime, očevo ime, ime DŽUPOVIĆ RADOVANA RADOŠ
Godina rođenja 151015
Narodnost Crnogorac
Opština PEĆ
Srez AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 41148
Datum puštanja 31253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna