Prezime, očevo ime, ime EĆIMOVIĆ ANTONA TOMO
Godina rođenja 281216
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 221248
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 54 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna