Prezime, očevo ime, ime EFICA ŠAĆIRA FEHIM
Godina rođenja 120811
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 211251
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna