Prezime, očevo ime, ime EFTIMOVSKI TODORA BLAGOJE
Godina rođenja 270124
Narodnost Makedonac
Opština PRILEP
Srez BITOLA
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 241251
Datum puštanja 291155
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna