Prezime, očevo ime, ime EJUP FIDANA SABID
Godina rođenja 150423
Narodnost Albanac
Opština GOSTIVAR
Srez TETOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 10652
Datum puštanja 60754
Organ UDB-a NR Slovenije
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna