Prezime, očevo ime, ime EREŠ MATE ZORA
Godina rođenja 160524
Narodnost Hrvat
Opština BANOVA JARUGA
Srez KUTINA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 180449
Datum puštanja 100250
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna