Prezime, očevo ime, ime APLER MILANA JOLANDA
Godina rođenja 310130
Narodnost Srbin
Opština KARLOVAC
Srez KARLOVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 260249
Datum puštanja 52
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna