Prezime, očevo ime, ime FABAC MARTIN JOSIP
Godina rođenja 070295
Narodnost Hrvat
Opština DELNICE
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 220251
Datum puštanja 170851
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna