Prezime, očevo ime, ime FABIJANIĆ IVANA MIHOVIL
Godina rođenja 271123
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 241150
Datum puštanja 161052
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna