Prezime, očevo ime, ime FADI SIMEON ŠANDOR
Godina rođenja 300610
Narodnost Mađar
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 210152
Datum puštanja 140254
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna