Prezime, očevo ime, ime FAGARACI MIRKA ŽELJKO
Godina rođenja 050219
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 290550
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna