Prezime, očevo ime, ime FALATAR ANDRIJA VLADO
Godina rođenja 27
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 130349
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna