Prezime, očevo ime, ime FARAGA IŠTVANA ANDRAŠ
Godina rođenja 301108
Narodnost Mađar
Opština BEČEJ
Srez NOVI SAD
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 100752
Datum puštanja 60754
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna