Prezime, očevo ime, ime FAŠINI BOŽE IVANA
Godina rođenja 240423
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 140949
Datum puštanja 30851
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna