Prezime, očevo ime, ime FAZEKAS JANOŠA JANOŠ
Godina rođenja 090925
Narodnost Mađar
Opština BAČKA TOPOLA
Srez SUBOTICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 160850
Datum puštanja 80653
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 30 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna