Prezime, očevo ime, ime FAZLIĆ ALMASA SMAIL
Godina rođenja 050120
Narodnost Srbin
Opština VIŠEGRAD
Srez GORAŽDE
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 140949
Datum puštanja 310552
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna