Prezime, očevo ime, ime FILKO JOSIPA VJEKOSLAV
Godina rođenja 250630
Narodnost Hrvat
Opština KLANJEC
Srez KRAPINA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 130251
Datum puštanja 30253
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 23 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna