Prezime, očevo ime, ime FINDERLE DAVID VLADO
Godina rođenja 310126
Narodnost Hrvat
Opština BUZET
Srez PULA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 220749
Datum puštanja 10551
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 14 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna