Prezime, očevo ime, ime FRANJIĆ IVAN PETAR
Godina rođenja 4
Narodnost Hrvat
Opština KOPRIVNICA
Srez KOPRIVNICA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 210549
Datum puštanja 11049
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna