Prezime, očevo ime, ime FRANJKOVIĆ ANTUN IVAN
Godina rođenja 51001
Narodnost Hrvat
Opština OGULIN
Srez OGULIN
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 150151
Datum puštanja 150255
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna