Prezime, očevo ime, ime FRANKIĆ MATE MARKO
Godina rođenja 201025
Narodnost Hrvat
Opština IMOTSKI
Srez MAKARSKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 221048
Datum puštanja 221055
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna