Prezime, očevo ime, ime FRANOLIĆ IVAN JOSIP
Godina rođenja 6
Narodnost Hrvat
Opština KRK
Srez RIJEKA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 120749
Datum puštanja 20550
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 7 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna