Prezime, očevo ime, ime ARDOLIĆ DZEMAL ĆEMAL
Godina rođenja 230328
Narodnost
Opština BAR
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 190455
Datum puštanja 191060
Organ
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 66 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna