Prezime, očevo ime, ime GALINI MARIO DINO
Godina rođenja 30820
Narodnost Italijan
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 110251
Datum puštanja 60754
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna