Prezime, očevo ime, ime GALOVIĆ NEĐE PETAR
Godina rođenja 120724
Narodnost Srbin
Opština SOKOLAC
Srez SARAJEVO
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 170650
Datum puštanja 31253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna