Prezime, očevo ime, ime GANIBEGOVIĆ VAFO NURIJA
Godina rođenja 14
Narodnost Albanac
Opština JAJCE
Srez JAJCE
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 10749
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna