Prezime, očevo ime, ime GARČEVIĆ ĐORĐE NOVAK
Godina rođenja 280218
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 61049
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat KOS JNA
Visina kazne 15 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna