Prezime, očevo ime, ime ARDOLIĆ MUJO HUSEINA
Godina rođenja 79
Narodnost
Opština BAR
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 390455
Datum puštanja 90459
Organ
Predat
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna