Prezime, očevo ime, ime GAVRILOVIĆ ALEKSE JANKO
Godina rođenja 30930
Narodnost Srbin
Opština BOSANSKA KRUPA
Srez BIHAĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 271049
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna