Prezime, očevo ime, ime GAŽI TOME STEPAN
Godina rođenja 260420
Narodnost Hrvat
Opština KOPRIVNICA
Srez KOPRIVNICA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 21150
Datum puštanja 31253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna