Prezime, očevo ime, ime GENOVSKI ARITON STOIMIR
Godina rođenja 80921
Narodnost Makedonac
Opština KIČEVO
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 180249
Datum puštanja 31253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 15 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna