Prezime, očevo ime, ime GEORGIEVSKI BLAGOJA VASIL
Godina rođenja 40919
Narodnost Makedonac
Opština STRUMICA
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 151150
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 14 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna