Prezime, očevo ime, ime GLAVINCEV NIKOLA SOTIR
Godina rođenja 40827
Narodnost Hrvat
Opština OHRID
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 230649
Datum puštanja 11049
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna