Prezime, očevo ime, ime ABDURAHMANOVlĆ MEH. ABDURAMHAN
Godina rođenja 201103
Narodnost Srbin
Opština LOPARE
Srez TUZLA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 140251
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna