Prezime, očevo ime, ime GLUŠICA VUJE STEVO
Godina rođenja 140211
Narodnost Srbin
Opština BIHAĆ
Srez BIHAĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 250852
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat KOS JNA
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna