Prezime, očevo ime, ime GOLOVIĆ MIRČETA MOMČILO
Godina rođenja 141013
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 30152
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat KOS JNA
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna