Prezime, očevo ime, ime GORENCA FERATA ETHEM
Godina rođenja 250825
Narodnost Albanac
Opština DEBAR
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 270449
Datum puštanja 180352
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat KOS JNA
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna